archive-sk.com » e-shop.auto-elektroservis-vp.skDetailed info for site: e-shop.auto-elektroservis-vp.sk

First archived on: 2016-05-02

Favicon: -

Title: e-shop.auto-elektroservis-vp.sk

See available archived versions here

Original web address: http://e-shop.auto-elektroservis-vp.sk/


Keywords:

Description:
... celú sumu kúpnej ceny bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou V prípade že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou e mailom V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru ktorý nebol skladom Pri každej položke je zobrazené či je tovar na sklade alebo nie Pokiaľ tovar nie je na sklade alebo sklade dodávateľa budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania Storno objednávky Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín považujeme objednávku za zrušenú Storno môžete poslať e mailom prípadne vykonať telefonicky Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno e mail a číslo objednávky 3 Druhy dopravy verejnými prepravcami Tovar doručovaný Slovenskou poštou Obchodný balík Poštovné ak nebude uvedené inak je účtované vo výške 3 Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby pretože ich Slovenská pošta neponúka Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať U niektorých obzvlášť neskladných ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí POZOR Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania O odoslaní je zákazník informovaný e mailom 4 Záruka V balíku vždy nájdete daňový doklad Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 slovom päť dní ako náhrada za čas dopravy 5 Rozpor s kúpnou zmluvou všeobecné informácie V prípade že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou ak nie je takýto postup možný môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť To neplatí ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil Rozpor s kúpnou zmluvou ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom 6 Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v internetovom obchode má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia...

Other info
   Used charset:utf-8

   Author: -
   (The author of the document)

   Generator: -
   (Name and version number of the publishing tool used to create the page)

Hosting server info (can be different or more than one):
IP address: 93.184.77.198
Country code: SK
Country: Slovakia
Region: Bratislava
City: Bratislava
ZIP: 851 10
Time Zone: +02:00
Latitude: 48.1482 Longitude: 17.1067