archive-sk.com » SK » E » EUPROJEKTY.SK

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • www.euprojekty.sk | Aktuality
  v rámci OP ZP 2014 2020 1 výzva zameraná na kanalizácie ČOV a vodovody OPKZP PO1 SC121 122 2015 15 07 2015 Výzvy v rámci PRV SR 2014 2020 Aktuality a výzvy v rámci Národného strategického plánu rozvoja vidieka Pôdohodpodárska

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • www.euprojekty.sk | O nás
  podnikatelia SHR obcí miest ako aj organizácií z oblasti neziskového sektora Činnosť našej spoločnosti je založená na dlhoročne vytváraných partnerských vzťahoch skúsenostiach a vzájomnej dôvere Našim cieľom je zaisťovať komplexnosť služieb v najvyššej kvalite cez nasledovné služby Projektový manažment bezplatné informovanie o možnostiach a podmienkach získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných tuzemských a zahraničných zdrojov vypracovanie dokumentácie projektovej žiadosti pre ich získanie a čerpanie implementácia monitorovanie realizácie

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/o_nas.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Poskytované služby
  Podstatnú časť poskytovaných služieb tvorí vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ a národných zdrojov Základom pre efektívne využitie grantov dotácií nenávratných finančných príspevkov je kvalitná žiadosť projekt Jej zostavenie si vyžaduje prehľad v množstve informácií z tejto oblasti dostatočné skúsenosti dostatočný časový priestor kvalifikovaných kolegov V rámci našich služieb ponúkame spoluprácu

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/poskytovane_sluzby.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Verejné obstarávanie
  ste si skutočne vybrali čo potrebujete Verejné obstarávanie vykonávame od roku 2009 skúsenosti máme z rôznych oblastí poľnohospodárstvo lesníctvo cestovný ruch priemysel vzdelávanie obecná a mestská infraštruktúra služby a mnohé iné Verejné obstarávanie vykonávame pre súkromný sektor verejnú správu tretí sektor Ponúkame Vám komplex služieb Príprava a vykonanie prieskumu trhu Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky Výber vhodného postupu verejného obstarávania Pomoc pri správnej špecifikácii predmetu verejného obstarávania Stanovenie podmienok účasti Výber kritérií hodnotenia Príprava súťažných podkladov Evidencia uchádzačov záujemcov Administrácia odosielania súťažných podkladov Spracovanie jednotlivých zápisníc zo zasadnutí komisií Spracovanie elektronickej aukcie pri obstarávaní tovarov cez certifikovaný aukčný dom Administrovanie celého procesu cez portálu Úradu pre verejné obstarávanie a Publikačný úrad Európskej únie Podpora a koordinácia celého procesu až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačom Spracovanie a koordinovanie obstarania bežne dostupných tovarov služieb stavebných prác cez Elektronický kontraktačný systém Spracovanie zákaziek podľa 9 ods 9 štvrťročné zverejňovanie správ o zákazkách podľa 9 ods 9 do Vášho profilu na www uvo gov sk 2 pre záujemcov uchádzačov kohokoľvek kto potrebuje pripraviť cenovú ponuku Pomôžeme Vám spracovať cenovú ponuku a celú dokumentáciu ktorú ako uchádzač musíte predkladať v súlade s vyhlásenou výzvou súťažnými podkladmi Naše skúsenosti zo strany jednotlivých obstarávateľov a aj zo

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/verejne_obstaravanie.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Programovacie obdobie 2014 -2020
  podmienky na využívanie fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia Prioritné oblasti nového programového obdobia Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov Moderná a profesionálna verejná správa V rámci Programovacieho obdobia 2014 2020 budeme pracovať s Operačnými programami Výskum a vývoj Val Integrovaná infraštruktúra II Ľudské zdroje ĽZ Kvalita

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/programovacie_obdobie_2014_-2020.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Referencie
  Aktuality O nás Poskytované služby Verejné obstarávanie Programovacie obdobie 2014 2020 Referencie Kontakt Referencie ROK 2009 Rok 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 FOTOGALÉRIE DESIGN D2DESIGN

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/referencie.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Kontakt
  Office Zvolen Lieskovská cesta 616 budova spoločnosti PUR STAV KB s r o 2 poschodie mobil 0903 564 643 0911 822 711 email euprojekty euprojekty sk IČO 366 89 599 DIČ 2 022 258 733 IČ DPH SK 2 022

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/kontakt.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Pôdohospodárstvo, Lesníctvo
  2020 budú podporované poľnohospodárske subjekty spracovatelia mladí a malí farmári lesnícke subjekty obce do 1 000 obyvateľov štát pozemkové úpravy hydromeliorácie vzdelávanie týchto subjektov a poradenské činnosti V jednotlivých záložkách sú uvedené základné informácie a možnosti pre jednotlivé skupiny žiadateľov

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/polnohospodari.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive