archive-sk.com » SK » E » EUPROJEKTY.SK

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • www.euprojekty.sk | Podnikatelia
  venenatis id Vestibulum morbi Curabitur elit Nullam turpis eleifend quam ligula in molestie urna et nunc egestas Sagittis ipsum quis odio orci eget semper metus urna In euismod Praesent tincidunt Praesent Morbi gravida Mollis tempor nascetur pede faucibus lobortis orci Maecenas leo ac pede Elit vitae egestas sociis tincidunt Curabitur elit tellus pretium fringilla habitant Et cursus cursus elit senectus Maecenas in condimentum sit eget morbi Lacinia dictum ipsum consectetuer

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/podnikatelia.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • www.euprojekty.sk | Samospráva
  poskytnutia zálohovej platbydo výšky 50 oprávnených nákladov Budovanie širokopásmového internetu Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí vrátane zriadenia verejne prístupného miesta Oprávnené sú činnosti ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu napr vytvorenie a zabezpečenie prístupuk širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu backhaul a pozemných zariadení napr pevné pozemné bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry napr inžinierske siete ako je kladenie káblových rozvodova zapájanie iných sieťových prvkov ako sú napr neaktivované optickévlákna atď v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami energetické dopravné vodné kanalizačné siete atď Oprávnení príjemca pomoci Obce vo vidieckych oblastiach do 500obyvateľov vrátane ktoré sú definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom Združenia obcí s právnou subjektivitou tvorené z obcí do 500 obyvateľov ktoré sú definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom Výška a miera podpory 100 s maximálnym limitom 300 000 možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 oprávnených nákladov Podpora na investície do vytvárania zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry napr výstavba rekonštrukcia modernizácia športovísk a detských ihrísk amfiteátrov investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov zriadenie nových prístavba prestavba rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov investície spojené s odstraňovaním malých tzv divokých skládok odpadov resp opusteného odpadu investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci prepodnikateľskú činnosť výstavba rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod investície do využívania OZE vrátane investícií

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/samosprava.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Aktuality - Najnovšie správy - Výzvy v rámci OP ZP 2014- 2020
  cieľ 1 2 1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 1 2 2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi Kód výzvy OPKZP PO1 SC121 122 2015 Dátum vyhlásenia 03 07 2015 1 výzva na predkladanie ŽoNFP Príloha 1 Formulár ŽoNFP Príloha 2 Príručka pre

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/aktuality/najnovsie_spravy/vyzvy_v_ramci_op_zp_2014-_2020.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Aktuality - Najnovšie správy - Výzvy v rámci PRV SR 2014 - 2020
  Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvy v rámci nového programovacieho obdobia PRV SR 2014 2020 Podopatrenie 4 1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Podopatrenie 4 2 Podpora pre investície na spracovanie uvádzanie na trh a alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Podopatrenie 4 3 Lesné cesty 80 Podopatrenie 4 3 Spoločné zariadenia Podopatrenie 6 1 Mladí farmári Podopatrenie 6 4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností Podopatrenie 8 3

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/aktuality/najnovsie_spravy/prve_vyzvy_v_ramci_prv_sr_2014_-_2020.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Hucúlska paráda
  2020 Referencie Kontakt Hucúlska paráda Hucúlska paráda 2007 autor Fero Becher Súťaž HP 2008 autor Fero Becher Jazdci voľné HP 2008 autor Fero Becher Sponzori HP 2008 autor Fero Becher

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/fotogalerie.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Poskytované služby - Príprava žiadostí o granty
  príloh žiadosti zásielka info servis o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov denný monitoring aktuálnych informácií e poradňa o Vašom projektovom zámere zaslanie požadovaných formulárov žiadostí príručiek povinných príloh elektronickou poštou ktoré budú v súlade s Vašim zámerom 2 Fáza prípravy a vypracovania projektov spracovanie Vášho zámeru do podoby žiadosti o nenávratný finančný príspevok tak aby spĺňala všetky podmienky a kritériá výzvy resp programu z ktorého chce byť projekt finančne podporený

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/poskytovane_sluzby/priprava_ziadosti_o_granty.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Poskytované služby - Externý projektový manažment
  projektov a pomôžeme Vám s administratívou a realizáciou Vášho schváleného projektu vo všetkých jeho fázach 1 pred podpisom zmluvy o NFP pomôžeme Vám zabezpečiť podklady a dokumenty predkladané poskytovateľovi NFP za účelom prípravy zmluvy o NFP kontrola dokumentácie z verejného obstarávania pred jej predložením poskytovateľovi NFP na kontrolu komunikácia s projektovými finančnými manažérmi poskytovateľa NFP dodávateľmi služieb tovarov a stavebných prác v projekte 2 samotná realizácia projektu finančné riadenie monitorovanie

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/poskytovane_sluzby/externy_projektovy_manazment.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • www.euprojekty.sk | Poskytované služby - Príprava PH SR
  sociálneho rozvoja PH SR je nástrojom strategického plánovania samosprávy strategický dokument ktorý vie určiť víziu priority a ciele rozvoja vášho územia obce mesta Pri spracovaní PH SR Vašej samosprávy vo vzájomnej spolupráci zmapujeme potenciál Vášho územia identifikujeme silné a slabé stránky územia identifikujeme kľúčových aktérov územia pomôžeme vytvoriť funkčné partnerstvá prácu s verejnosťou záujmovými skupinami budeme koordinovať prácu pracovných skupín a spracovanie výstupov zadefinujeme rozvojové ciele kroky na ich dosiahnutie

  Original URL path: http://www.euprojekty.sk/sk/poskytovane_sluzby/priprava_ph_sr.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive