archive-sk.com » SK » P » PRIVATUMERVARTA.SK

Total: 102

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rezervácia
  00 20 00 21 00 Čas nástupu vyberte si kedy máte záujem nastúpiť na ubytovanie príchod Ubytovanie prenájom Byt č 1 prízemie Byt č 2 poschodie Konferenčná miestnosť Počet hostí Počet hostí Uveďte počet ľudí v danom byte spoločenskej miestnosti Poznámka Potvrdenie súhlasu Súhlasím so zmluvnými podmienkami Potvrdenie súhlasu Zaškrtnite ak súhlasíte so zmluvnými podmienkami Verifikačný kód Verifikačný kód Odpíšte znaky z obrázka ROZLIŠUJÚ sa veľké a malé Rezervácia Vám

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/rezervacia.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Privát U Mervarta - Fotogaléria
  Fotogaléria Prízemie 8 Poschodie 10 Exteriér 7 Intro 10 Okolie 44 Konferenčná miestnosť 3 Powered by Phoca Gallery Kontakty PRIVÁT U MERVARTA rodinný dom č 74 Kontaktná osoba Mgr Natália Mervartová prípadne Mária Mervartová rezervácia ubytovania Tel 421 52 7754912 Mobil 421 905 851447 421 907 409279 Email on line formulár Adresa Mengusovce 74 059 36 Slovensko 817 m n m GPS N 49 04 320 E 20 08 410

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/fotogaleria.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Napíšte nám - Privát U Mervarta
  Telefón 052 7754 912 Mobil 0905 851 447 Zadajte vaše meno Zadajte vašu e mailovú adresu Zadajte predmet správy Zadajte vašu správu Odoslať e mailom kópiu tejto správy na vašu adresu Kontrola Spamu Jedenásť plus 2 sa rovná Prosím použite čísla pre definovanie odpovede Odoslať Kontakty PRIVÁT U MERVARTA rodinný dom č 74 Kontaktná osoba Mgr Natália Mervartová prípadne Mária Mervartová rezervácia ubytovania Tel 421 52 7754912 Mobil 421 905

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/kontakt.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • História obce Mengusovce
  sv Tomáša bol naposledy renovovaný v rokoch 1970 1972 Nič z pôvodného vnútorného zariadenia sa nezachránilo V sanctuáriu objavené zamurované gotické okno bolo obnovené do pôvodného stavu Zbúrané boli zvyšky kamenného múru zrušený bol aj cintorín na južnej a východnej strane kostola Pôvodný dvojterasový pahorok bol zosvahovaný do jednej úrovne Pod najvrchnejším náterom stien boli objavené dve maľby a nad hlavným oblúkom rok pravdepodobne poslednej renovácie 1748 Táto oprava odhalila pôvodný sloh raná gotika s pôvodným portálom na južnej strane V súvislosti s náboženským životom je nevyhnutné spomenúť husitov ktorí 4 januára 1433 odišli z Čiech na svoju IV výpravu cez Moravu Sliezko Halič poza Tatry do Spiša Už 7 mája 1433 vyplienili Spišskú Sobotu a prešli do Hýb Z udalostí vysvitá že mengusovský kostolík v ten istý deň prešiel do rúk husitov a slúžil pre ich vieru až do ich odchodu v roku 1460 Je možné že už predtým sa Mengusovce pridali na stranu husitov najmä keď padol ich materský štiavnický kláštor a preto ponechali kostol nepoškodený Po takmer 30 ročnom pobyte husitov až do reformácie užívali mengusovskí predkovia kostol sv Tomáša ale nie je doložené meno ani jedného farára Roku 1518 1519 bolo založené Horno popradské bratstvo kňazov v ktorého zápisoch sa spomína Kucagel lebo nezaplatil na fraternitu Vznik a rozšírenie fraternity na celý Spiš je potrebné chápať v spojitosti s reformáciou v cirkvi ktorú začal Luther 31 októbra 1517 a práve v náväznosti na to v rokoch 1518 1519 vznikla vyššie uvedená fraternita Už v roku 1550 boli Mengusovce jej členom Roku 1582 prešla celá fraternita na Spiši na stranu reformácie Aj obyvatelia Mengusoviec prijali v polovici 16 storočia reformačné učenie Za cisára Leopolda I začal zvýšený útlak protestantov Rekatolizácia bola úspešná a v roku 1674 bratstvo kňazov zaniklo V týchto pohnutých časoch museli protestanti Mengusoviec kostol sv Tomáša dvakrát opustiť Roku 1673 nakrátko a v roku 1710 natrvalo Roku 1710 prestali byť matkocirkvou a farár Mikuláš Maday sa presťahoval na uprázdnenú batizovskú kňazskú stanicu Evanielici sa k službám Božím schádzali v súkromnom dome až do roku 1794 kedy si so zvolením pána a župy postavili drevený kostolík Ten stál na mieste terajšej zvonice Roku 1838 bol položený základný kameň terajšieho murovaného evanjelického kostola ktorý bol posvätený po dvoch rokoch nadšeného budovania v nedeľu po Michalovi roku 1840 Matkocirkvou sa Mengusovce stali znovu až rokoch 1954 po 244 rokoch Prvý farár bol Gedeon Mohr Najmladší kresťanský zbor v Mengusovciach je Bratská jednota baptistov Jej počiatky siahajú do roku 1844 kedy začala svoju misijnú prácu v obci Modlitebňa zboru bola postavená v rokoch 1942 43 ŠKOLSTVO A KULTÚRA V OBCI Prvá škola u nás bola postavená na obecnom pozemku roku 1790 za učiteľa Štefana Pazara a spolu so školským dvorom bola táto Hospoda pro učitele dítek ako znel nápis na vrátach školy roku 1811 obnovená Dlho však nevydržala a tak roku 1831 bola na tom istom pozemku postavená nová škola z dreva na kamennom podklade Drevo a 25 zlatých daroval Andrej Mariássy Škola pozostávala z jednej malej a

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/mengusovce.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Napíšte nám - Privát U Mervarta
  Telefón 052 7754 912 Mobil 0905 851 447 Zadajte vaše meno Zadajte vašu e mailovú adresu Zadajte predmet správy Zadajte vašu správu Odoslať e mailom kópiu tejto správy na vašu adresu Kontrola Spamu Jedenásť mínus 6 sa rovná Prosím použite čísla pre definovanie odpovede Odoslať Kontakty PRIVÁT U MERVARTA rodinný dom č 74 Kontaktná osoba Mgr Natália Mervartová prípadne Mária Mervartová rezervácia ubytovania Tel 421 52 7754912 Mobil 421 905

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/component/contact/4-penzion/1-penzion-u-mervarta-napiste-nam-privat-u-mervarta.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Prihlásenie sa
  možná registrácia Ďakujeme za pochopenie Užívatelské meno Heslo Zapamätať si ma Stratili ste heslo Varovanie Kvôli správnemu fungovaniu musíte mať povolený JavaScript Kontakty PRIVÁT U MERVARTA rodinný dom č 74 Kontaktná osoba Mgr Natália Mervartová prípadne Mária Mervartová rezervácia ubytovania Tel 421 52 7754912 Mobil 421 905 851447 421 907 409279 Email on line formulár Adresa Mengusovce 74 059 36 Slovensko 817 m n m GPS N 49 04 320

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/login.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Všeobecné zmluvné podmienky: Privát U Mervarta
  určiť vedúceho skupiny ktorý organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od prenajímateľa dbá na plnenie programu pobytu aj s ďaľšími informáciami ktoré od prenajímateľa obdrží najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite ubytovania IV Zmeny a zrušenie dohodnutých služieb a ich právne dôsledky a pred zahájením pobytu 1 Ak je prenajímateľ nútený pred začiatkom pobytu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy navrhne zákazníkovi zmenu zmluvy Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny pobytu musí sa v návrhu nová cena uviesť Zákazník má právo rozhodnúť sa či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút Svoje rozhodnutie musí oznámiť prenajímateľovi v lehote určenej prenajímateľom v návrhu zmeny v opačnom prípade bude považované že so zmenou súhlasí 2 Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností Prenajímateľ v tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie ubytovania v inom termíne vhodnom pre zákazníka alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí 3 Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy Ak je cena nového ubytovania nižšia ako už uskutočnené platby je prenajímateľ povinný tento rozdiel bezodkladne zákazníkovi vrátiť 4 Zákazník môže písomne oznámiť prenajímateľovi že sa pobytu zúčastní iná osoba ako osoba ktorá je uvedená v rezervácii s tým že v oznámení sú súčasne uvedené údaje nového zákazníka Zmluva bude zo strany prenajímateľa zmenená podľa nových skutočností Iné zmeny zmluvy na základe písomnej požiadavky zákazníka uskutoční prenajímateľ len vtedy ak to bude možné b po zahájení pobytu 5 Ak po začiatku ubytovania prenajímateľ neposkytne zákazníkovi ubytovacie služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí že mu ich nebude môcť poskytnúť aj keď ho k tomu zmluva zaviazala je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia aby mohol v ubytovaní pokračovať Ak pokračovanie ubytovania nemožno zabezpečiť je prenajímateľ povinný vrátiť zákazníkovi rozdiel ceny medzi vyčerpanými službami a objednanými službami 6 Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti na základe ktorých zákazník úplne alebo z časti nevyčerpá dohodnuté služby nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí alebo zľavu z ceny ubytovania V Podmienky odstúpenia od zmluvy zmluvné pokuty storno poplatky a zo strany zákazníka 1 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou e mailom prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prenajímateľa Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prenajímateľa Zákazník je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvné pokuty storno poplatky ktorých splatnosť nastáva ihneď 2 Výška zmluvnej pokuty v prípade stornovania celého pobytu alebo jej časti je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na pobyt následovne 30 60 dní pred nástupom na pobyt storno 50 z celej sumy za pobyt 14 30 dní pred nástupom na pobyt storno 80 z celej sumy za pobyt 14 a menej dní pred nástupom na pobyt storno 100 sumy za pobyt 3 Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy Tento

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/zmluvne-podmienky.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hľadať
  Všetky slová Ktorékoľvek slovo Presný výraz Zoraďovanie Najnovšie ako prvé Najstaršie ako prvé Najčítanejšie Abecedne Sekcia Kategória Prehľadávať iba Články Kontakty Kontakty PRIVÁT U MERVARTA rodinný dom č 74 Kontaktná osoba Mgr Natália Mervartová prípadne Mária Mervartová rezervácia ubytovania Tel 421 52 7754912 Mobil 421 905 851447 421 907 409279 Email on line formulár Adresa Mengusovce 74 059 36 Slovensko 817 m n m GPS N 49 04 320 E

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/hladat.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •