archive-sk.com » SK » P » PRIVATUMERVARTA.SK

Total: 102

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Contact Us - Accommodation U Mervarta
  52 7754 912 Mobile Phone 421 905 851 447 Enter your Name E mail address Message Subject Enter your Message E mail a copy of this message to your own address Spam Check Eighteen plus Four equals Please use digits for your answer Send Contacts ACCOMMODATION At Mervart s detached house No 74 Contact person Mgr Natalia Mervartova eventually Maria Mervartova Booking of accommodation At Mervart s Tel 421 52

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/en/contact-us.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • History of Mengusovce
  There were also discovered two wall paintings under the upper coat of plaster and an inscription the year 1748 the year of probably the latest renovation above the main arc This renovation revealed the original style early Gothic with an original portal on the southern side In connection with the religious life it is necessary to mention the Husittes Hussiten who left Bohemia on 4th January 1433 and began their campaign through Moravia Moravian Silesia Halytsch Galicia in Southeast Poland and West Ukraine behind the Tatras and finally entered the region of Spiš On 7 th May 1433 they already pillaged marauded the town of Spišská Sobota and moved on to the village of Hybe Liptov region the neighbouring region of Spiš From through the events it becomes evident that the church of Mengusovce passed on the same day on to Husittes Hussiten and served for their religion until their departure in 1460 It is possible that Mengusovce joined supported the Husittes especially when their mother cloister of Štiavnik fell and so the church survived intact After almost 30 year occupation stay by Husitts the Sankt Thomas church was used by ancestors of Mengusovce again until the reformation however no names of priests were preserved In the years 1518 1519 Upper Poprad Brotherhood Fraternity of priests was founded In their records there is mentioned the name Kucagel because it did not pay for the fraternity The foundation and spreading of the Fraternity over the whole region Spiš was connected with the reformation in the region started by Martin Luther on 31st October 1517 in Germany Soon the above mentioned Fraternity was founded between1518 1519 Mengusovce were already its member in 1550 In 1582 the whole fraternity of Spiš adopted the reformation teaching The people of Mengusovce became Protestants in the half of the 16 th century Under the emperor Leopold I an encreased oppression of Protestants began The recatholisation process proved successful and in 1674 the Fraternity brotherhood of priests ceased to exist In the turbulent period of history protestants had to leave their Sankt Thomas church twice In 1673 for a short time and in 1710 permanently In 1710 it ceased to exist as a mother church and the pastor Mikuláš Maday moved in the vacant pastor station in the village of Batizovce Protestants met to their God services in a private house until 1794 then they built a wooden church with an approval of their Lord and the county The new church stood where today the belfry bell tower stands In 1838 the corner stone of the present stone built protestant church was laid and after two years of enthusiastic building it was consecrated on the Sunday after the Michal s Day in 1840 Mengusovce became mother church again in 1954 after 244 years The first pastor was Gedeon Mohr The youngest Christian community in Mengusovce is the Baptist community Its beginnings go back as far as 1844 when it began its missionary work in the village Its

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/en/mengusovce.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Contact Us - Accommodation U Mervarta
  52 7754 912 Mobile Phone 421 905 851 447 Enter your Name E mail address Message Subject Enter your Message E mail a copy of this message to your own address Spam Check Twenty plus 15 equals Please use digits for your answer Send Contacts ACCOMMODATION At Mervart s detached house No 74 Contact person Mgr Natalia Mervartova eventually Maria Mervartova Booking of accommodation At Mervart s Tel 421 52

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/en/component/contact/4-penzion/1-penzion-u-mervarta-napiste-nam-privat-u-mervarta.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Login
  to register Thank you for understanding Username Password Remember Me Lost Password Warning JavaScript must be enabled for proper operation Contacts ACCOMMODATION At Mervart s detached house No 74 Contact person Mgr Natalia Mervartova eventually Maria Mervartova Booking of accommodation At Mervart s Tel 421 52 7754912 Cell 421 905 851447 421 907 409279 Email on line form Address Mengusovce 74 059 36 Slovakia 817 AMSL GPS N 49 04

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/en/login.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Všeobecné zmluvné podmienky: Privát U Mervarta
  povinný určiť vedúceho skupiny ktorý organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od prenajímateľa dbá na plnenie programu pobytu aj s ďaľšími informáciami ktoré od prenajímateľa obdrží najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite ubytovania IV Zmeny a zrušenie dohodnutých služieb a ich právne dôsledky a pred zahájením pobytu 1 Ak je prenajímateľ nútený pred začiatkom pobytu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy navrhne zákazníkovi zmenu zmluvy Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny pobytu musí sa v návrhu nová cena uviesť Zákazník má právo rozhodnúť sa či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút Svoje rozhodnutie musí oznámiť prenajímateľovi v lehote určenej prenajímateľom v návrhu zmeny v opačnom prípade bude považované že so zmenou súhlasí 2 Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností Prenajímateľ v tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie ubytovania v inom termíne vhodnom pre zákazníka alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí 3 Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy Ak je cena nového ubytovania nižšia ako už uskutočnené platby je prenajímateľ povinný tento rozdiel bezodkladne zákazníkovi vrátiť 4 Zákazník môže písomne oznámiť prenajímateľovi že sa pobytu zúčastní iná osoba ako osoba ktorá je uvedená v rezervácii s tým že v oznámení sú súčasne uvedené údaje nového zákazníka Zmluva bude zo strany prenajímateľa zmenená podľa nových skutočností Iné zmeny zmluvy na základe písomnej požiadavky zákazníka uskutoční prenajímateľ len vtedy ak to bude možné b po zahájení pobytu 5 Ak po začiatku ubytovania prenajímateľ neposkytne zákazníkovi ubytovacie služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí že mu ich nebude môcť poskytnúť aj keď ho k tomu zmluva zaviazala je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia aby mohol v ubytovaní pokračovať Ak pokračovanie ubytovania nemožno zabezpečiť je prenajímateľ povinný vrátiť zákazníkovi rozdiel ceny medzi vyčerpanými službami a objednanými službami 6 Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti na základe ktorých zákazník úplne alebo z časti nevyčerpá dohodnuté služby nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie peňazí alebo zľavu z ceny ubytovania V Podmienky odstúpenia od zmluvy zmluvné pokuty storno poplatky a zo strany zákazníka 1 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou e mailom prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prenajímateľa Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prenajímateľa Zákazník je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvné pokuty storno poplatky ktorých splatnosť nastáva ihneď 2 Výška zmluvnej pokuty v prípade stornovania celého pobytu alebo jej časti je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na pobyt následovne 30 60 dní pred nástupom na pobyt storno 50 z celej sumy za pobyt 14 30 dní pred nástupom na pobyt storno 80 z celej sumy za pobyt 14 a menej dní pred nástupom na pobyt storno 100 sumy za pobyt 3 Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/en/terms-and-conditions.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Search
  words Any words Exact Phrase Ordering Newest First Oldest First Most Popular Alphabetical Section Category Search Only Articles Contacts Contacts ACCOMMODATION At Mervart s detached house No 74 Contact person Mgr Natalia Mervartova eventually Maria Mervartova Booking of accommodation At Mervart s Tel 421 52 7754912 Cell 421 905 851447 421 907 409279 Email on line form Address Mengusovce 74 059 36 Slovakia 817 AMSL GPS N 49 04 320

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/en/search.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Site map
  Downstairs Lounge Place and possibilties Booking Photogallery Contact Us Contact Us Accommodation U Mervarta Mengusovce Login Terms Conditions Search Site map Contacts ACCOMMODATION At Mervart s detached house No 74 Contact person Mgr Natalia Mervartova eventually Maria Mervartova Booking of accommodation At Mervart s Tel 421 52 7754912 Cell 421 905 851447 421 907 409279 Email on line form Address Mengusovce 74 059 36 Slovakia 817 AMSL GPS N 49

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/en/site-map.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Privát U Mervarta - Mengusovce - Okolie
  MERVARTA rodinný dom č 74 Kontaktná osoba Mgr Natália Mervartová prípadne Mária Mervartová rezervácia ubytovania Tel 421 52 7754912 Mobil 421 905 851447 421 907 409279 Email on line formulár Adresa Mengusovce 74 059 36 Slovensko 817 m n m

  Original URL path: http://www.privatumervarta.sk/sk/component/phocagallery/category/5.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive