archive-sk.com » SK » S » SCRAPMET.SK

Total: 7

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SCRAPMET
  sú zdrojom suroviny podporujúcej recyklačný priemysel Prvoradým záujmom spoločnosti je recyklácia t j spracovanie s konečnou separáciou odpadov druhotných surovín a kompozitných materiálov ktoré sú zdrojom sekundárnej suroviny na ktoré má v súčasnosti spoločnosť oprávnenie Prepravu zabezpečuje SCRAPMET SLOVAKIA s r o vlastnou automobilovou prepravou Spoločnosť SCRAPMET SLOVAKIA s r o na prepravu používa v súčasnosti nákladné automobily ktoré majú kontajnerové nadstavby a nakladače SCRAPMET SLOVAKIA s r o má

  Original URL path: http://www.scrapmet.sk/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • dokumenty - SCRAPMET
  Úradu Životného Prostredia v Prešova pre spoločnosť SCRAPMET SLOVAKIA s r o o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzka Kendice Dokument vo formáte pdf si môžete pozrieť TU domov dokumenty doprava kontakt Hlavná mapa stránky Návrat na

  Original URL path: http://www.scrapmet.sk/dokumenty.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • doprava - SCRAPMET
  v preprave Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy ak to predpisuje tento poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej zámeny Pre označovanie zásielok obsahujúcich nebezpečné veci platia zvláštne predpisy Ak povaha zásielky vyžaduje aby sa s ňou počas nakládky prepravy a vykládky určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby bola uložená v určitej polohe je odosielateľ povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa slovenskej štátnej normy Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť tiež názvom a adresou príjemcu Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky že zásielka nevyhovuje predchádzajúcim podmienkam prepravu odmietne ak odosielateľ odovzdávajúci zásielku na prepravu potvrdí zistenú závadu v prepravnej listine môže dopravca zásielku prevziať Ak neobsahuje prepravná listina výhrady dopravcu s ich odôvodnením platí právna domnienka že zásielka a jej obal boli v okamžiku prevzatia dopravcom v očividne dobrom stave a že počet kusov ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v prepravnom liste Preskúmanie zásielky Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať či zásielka zodpovedá zápisom prepravcu v prepravnej listine Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti osôb odovzdávajúcich alebo preberajúcich zásielku Ak sa zistí pri preskúmaní zásielky taká závada že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spoluprepravovanej zásielke je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave Ak sa zásielka skladá z väčšieho počtu drobných kusov je dopravca povinný zisťovať ich počet len ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v objednávke Výsledok preskúmania zásielky je dopravca povinný zaznamenať v prepravnej listine alebo vyhotoví zápis pričom uvedie všetky výhrady a ich odôvodnenie Váha zásielky Váhou zásielky sa rozumie váha zásielky aj s obsahom včítane paliet prepravných skríň kontajnerov a pod a s nakladacími a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou Váhu zásielky je povinný zistiť a do prepravnej listiny zapísať odosielateľ najneskôr pri podaní zásielky k preprave Dopravca je povinný umožniť zistenie váhy zásielky jej vážením Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúšať váhu zásielky hlavne v prípade pochybností o správnosti údajov odosielateľa Spôsob preskúšaní váhy a výsledok preskúšania zaznamená dopravca vo všetkých dieloch prepravnej listiny ktoré sú pri preskúšavaní váhy k dispozícii Odosielateľ a príjemca hradí náhrady za výkony spojené so zisťovaním váhy zásielky Nakladanie a vykladanie zásielky Nakladanie zásielky je povinný zabezpečiť odosielateľ spolu s dopravcom podľa pokynov dopravcu Dopravca je zodpovedný za to že zásielka je uložená na vozidle tak aby neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej prevádzky Ak nedbá odosielateľ pokynov dopravcu a dôjde preto k závade v naložení hlavne k preťaženiu vozidla je dopravca oprávnený žiadať zloženie nákladu alebo jeho časti alebo jeho úpravu na vozidle Dopravná cesta Dopravca je povinný ak nebola s odosielateľom dopravná cesta dohodnutá vykonať prepravu po najkratšej ceste ktorej použitie je hospodárne vzhľadom k povahe nákladu a druhu použitého vozidla Ak nepoužil dopravca dopravnú cestu vyhovujúcu odstavcu 1 pričom tak mohol učiniť bez ohrozenia bezpečnosti prevádzkových zamestnancov vozidla alebo prepravovanej zásielky môže požadovať prepravné len za vzdialenosť zodpovedajúcu dopravnej ceste podľa odstavca 1 Zdržanie vozidla Za zdržanie vozidla ktoré

  Original URL path: http://www.scrapmet.sk/doprava.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • kontakt - SCRAPMET
  SK2022048512 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sro vložka číslo 10714 S tel 421 48 414 2727 fax 421 48 418 7318 mob 421 911 14 2727 e mail info scrapmet sk Vaše meno Predmet správy Váš e mail

  Original URL path: http://www.scrapmet.sk/kontakt.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Hlavná mapa stránky - SCRAPMET
  Prejsť na obsah Hlavná ponuka domov dokumenty doprava kontakt Zavrieť všetko Otvoriť všetko Mapa stránky domov dokumenty doprava kontakt Návrat na obsah Návrat do hlavnej ponuky Ak chcete použiť túto

  Original URL path: http://www.scrapmet.sk/imsitemap.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Hľadať - SCRAPMET
  Hľadať Prejsť na obsah Hlavná ponuka domov dokumenty doprava kontakt Výsledky hľadania Neboli nájdene žiadne výsledky Návrat na obsah Návrat do hlavnej ponuky Ak chcete použiť túto webovú stránku musíte

  Original URL path: http://www.scrapmet.sk/imsearch.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Je nutnà povoliÅ JavaScript Behom 5 sekúnd budete presmerovaný na predchà dzajúcu strà nku

  Original URL path: http://www.scrapmet.sk/imemail/imEmailForm.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive •