archive-sk.com » SK » T » TAMEX.SK

Total: 104

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Úvodná stránka | TAMEX spol. s r.o.
  2 44 45 49 35 e mail Mapa GPS 17 1639 48 1858 Partnerská zóna Login Heslo Prihlásiť RSS sledujte zmeny Úvodná stránka vytvorené 13 Jan 2009 20 51 posledná zmena 05 Apr 2016 10 12 Skupiny hlavné menu TACHOGRAFY ANALÓG DIGITÁL TACHOGRAFOVÉ KRÚŽKY KOTÚČIKY ŽIADOSTI NA KARTY DO TACHOGRAFOV SŤAHOVANIE ARCHIVÁCIA DÁT TACHOGRAF KARTA VYHODNOCOVANIE ARCHIVÁCIA DÁT TACHOGRAF KARTA SERVIS MONTÁŽ OVEROVANIE TACHOGRAFOV GPS MONITORING DISPEČERSKÉ FLEET RIEŠENIA FMS

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/Vitajte (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Kontakt | TAMEX spol. s r.o.
  0000 0023 8038 0453 BIC SUBASKBX Spoločnosť TAMEX spol s r o je registrovaná v OR OS Bratislava I odd s r o vl č 1222 B Technická podpora na tachografy Po Pia 08 00 17 00 na tel čísle 0903 55 66 00 02 44 45 49 20 22 Technická podpora na sťahovanie prenos archiváciu vyhodnocovanie dát z tachografov a kariet vodičov Po Pia 08 00 17 00 na tel čísle 02 44 45 49 25 02 44 45 49 20 22 Technická podpora na monitorovanie prevádzky spotreby paliva komunikácia kniha jázd denný záznam dzvv Po Pia 08 00 17 00 na tel čísle 0902 28 88 88 02 44 45 49 20 22 Informácie pre overenie opravu výmenu a inštaláciu tachografov na pracoviskách mimo Bratislavu Po Pia 08 00 17 00 na tel čísle 0903 55 66 00 02 44 45 49 20 22 Informácie ohľ adom služieb na tachografy značky VDO v EÚ a AETR štátoch Po Pia 08 00 17 00 na tel čísle 0903 55 66 00 02 44 45 49 20 22 Kde nás nájdete väčšia mapa Ing Eugen Kánovics 13 Jan 2009 20 51 upravené 15 Apr 2009 17 55 Skupiny kontakt zamestnanci

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/kontakt (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Legislatíva | TAMEX spol. s r.o.
  32 posledná zmena 05 Apr 2009 15 32 Skupiny hlavné menu Súbory na stiahnutie Zákon č 461 2007 Z z o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave 0 28 MiB 05 Apr 2009 Zákon č 462 2007 Z z o organizácii pracovného času v doprave 0 15 MiB 05 Apr 2009 DOHODA AETR 0 12 MiB 05 Apr 2009 Vyhláška č 570 2006 o meradlách a metrologickej kontrole 0 21

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/legislativa (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Technická podpora | TAMEX spol. s r.o.
  Technická podpora vytvorené 24 Oct 2012 08 38 posledná zmena 14 May 2015 11 01 Skupiny hlavné menu Pred tým ako Vám bude poskytnutá technická podpora prosím vyplňte Vaše údaje a odošlite ich tímu spoločnosti TAMEX spol s r o ktorý sa bude Vášmu technickému problému venovať Vaše fakturačné údaje sú potrebné na prípadné vystavenie daňového dokladu Technická podpora po telefóne je po dobu 10 minút bezplatná Každá ďalšia začatá polhodina sa účtuje v súlade s cenníkom nižšie Pri vzdialenom pripojení sa účtuje každá začatá polhodina od okamihu pripojenia Pokiaľ je potrebné technickú podporu realizovať vzdialeným pripojením na Váš počítač prosím použite náš program Vzdialená pomoc Cenník technickej podpory OBJ ID Forma technickej podpory cena bez DPH 20 00000001 Technická podpora po telefóne do 10 min 0 00 00000002 Každá ďalšia začatá polhodina 19 90 00000002 Vzdialené pripojenie cez internet každá začatá polhodina 19 90 Váš produkt alebo program TIS Web TIS Office TIS Compact Downloadkey I II DLKPro TIS Compact DLK Pro Downloadkey Váš operačný systém Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 32 Bitový 64 Bitový Vaše fakturačné údaje povinné Kontaktná osoba Váš e mail Telefonický kontakt Názov firmy Ulica Číslo domu PSČ Mesto Obec IČO IČ

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/technicka_podpora (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Napíšte nám | TAMEX spol. s r.o.
  zákazník V prípade otázok na nami ponúkané výrobky a súvisiace služby vyplňte a odošlite nižšie uvedený formulár V pracovných dňoch Vám odpovieme v čo najkratšom čase na Vami uvedenú e mailovú adresu Pokiaľ sa Vaše otázky týkajú konkrétneho výrobku alebo služby tak okrem kontaktných údajov meno priezvisko názov spoločnosti uveďte výberom aj názov z ponuky Kategória Vaše údaje a otázky môžete zadávať aj bez diakritiky Zadajte najmenej Meno Telefónne číslo

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/napiste_nam (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Obchodno-záručné podmienky | TAMEX spol. s r.o.
  Záručné podmienky Záruka na tovar a poskytnutú službu začína plynúť dňom jeho písomného prevzatia Záručná doba pri motorových vozidlách z prvovýroby začína plynúť dňom ich prvého prihlásenia na DI dňom pridelenia prvého EČV Záručná doba pri mechanizačných prostriedkoch z prvovýroby začína plynúť dňom ich písomného prevzatia prvým užívateľom Záruka sa vzťahuje na tovar a službu v prípadoch pokiaľ sa u tovaru počas prevádzky za prevádzkových podmienok podľa príslušných technických podmienok vyskytnú materiálové programové konštrukčné alebo technické poruchy ktoré neodporujú jeho technickým podmienkam Záruka sa vzťahuje na uvedené poruchy len v čase záručnej doby vymedzenej podmienkami pre konkrétny tovar Záruka sa nevzťahuje na tie hardwarové softwarové analytické materiálové konštrukčné alebo technické poruchy ktoré boli spôsobené úmyselne násilným poškodením neodbornou inštaláciou údržbou a manipuláciou vysokým napätím elektrickým oblúkom nedodržaním pokynov na obsluhu nedodržaním prevádzkových podmienok podľa príslušných technických podmienok alebo vyššou mocou požiar živelné pohromy havária Záruka sa nevzťahuje na nie originál použité alebo objednávateľom dodané súčiastky materiál alebo diely V prípade že sa pri záručnej oprave zistí ich použitie tak sa záruka neuznáva na celý tovar Záruka sa nevzťahuje na tovar originál súčiastky materiál alebo diely po záruke dodané objednávateľom ktoré spoločnosť TAMEX použila pri oprave alebo montáži V týchto prípadoch objednávateľ nemá nárok na zľavy poskytované spoločnosťou TAMEX v rámci overenia tachografov Záruka sa neuznáva pokiaľ bol zistený zásah do tovaru alebo jeho systému nepovolenou osobou alebo organizáciu pokiaľ sú poškodené zabezpečovacie značky plomby pokiaľ bol tovar na vozidlo montovaný alebo demontovaný neoprávnenou osobou V prípade záznamových zariadení sa záruka neuznáva pokiaľ porucha bola spôsobená používaním nie originál náplne do tachografu Na periodické prehliadky záznamových zariadení sa záruka nevzťahuje pokiaľ došlo ku poškodeniu záznamového zariadenia tachografu pokiaľ je poškodená zabezpečovacia značka plomba a pokiaľ je evidentné že došlo ku zásahu neoprávnenou osobou Záručnými mimozáručnými a pozáručnými opravami sa odstraňujú chyby tovaru následky ich poškodenia alebo účinky ich opotrebenia Mimozáručná oprava je taká oprava na ktorú sa počas záruky nevzťahujú záručné podmienky Pozáručná oprava je taká oprava ktorá sa vykonáva po uplynutí záručnej doby Výrobca predajca a poskytovateľ služby nezodpovedajú za škody ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi pri užívaní tovaru okrem škôd na samotnom tovare na ktoré sa vzťahujú záručné podmienky Každá reklamácia na tovar montáž alebo overenie ako službu musí byť podložená dokladom o jeho nadobudnutí alebo vykonaní ktorým môže byť faktúra dodací list zákazkový list alebo záručný list v ktorých musí byť jasne uvedený druh tovaru a jeho výrobné číslo len pokiaľ sa na tovare uvádza Každá reklamácia na opravu ako službu musí byť podložená dokladom ktorým môže byť faktúra dodací list zákazkový list alebo záručný list v ktorých musí byť jasne uvedená súčiastka alebo materiál ako aj typ a výrobné číslo tovaru len pokiaľ sa na tovare uvádza Každá reklamácia na výmenný tovar oprava formou výmeny poškodeného tovaru za nepoškodený musí byť podložená dokladom ktorým môže byť faktúra dodací list zákazkový list alebo záručný list v ktorých musí byť jasne uvedený druh tovaru a jeho výrobné číslo len pokiaľ sa na tovare uvádza Náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru spoločnosť TAMEX neprepláca Pri záznamových zariadeniach tachografoch je objednávateľ vlastník prevádzkovateľ alebo vodič vozidla povinný sa riadiť podľa príslušných ustanovení Zákona č 461 a 462 2007 Z z ktoré nadväzujú na všeobecne platnú európsku legislatívu Nariadenia č 561 2006 ES Celková záruka na tovar alebo záruka na opravu a montáž sa uznáva iba v prípadoch pokiaľ boli poskytnuté autorizovaným partnerom Zoznam autorizovaných partnerov na tachografy VDO je na stránke spoločnosti TAMEX v časti Kontakty Spoločnosť TAMEX si vyhradzuje právo neuznania reklamácie pokiaľ zo strany odberateľa nebudú predložené doklady potvrdzujúce názov pôvod a dátum zakúpenia tovaru alebo poskytnutia služby 6 Záručné doby na tovar značky VDO Na tovar dodaný neautorizovaným partnerom alebo partnerom mimo SR je záručná doba 12 mesiacov V prípade analógových tachografov je záručná doba limitovaná 50 000 km podľa toho čo nastane skôr Pri uplatňovaní reklamácie objednávateľ hradí demontáž a montáž do vozidla pokiaľ je tovar inštalovaný vo vozidle a v prípade záznamových zariadení tachografov ich periodickú prehliadku overenie Na tovar dodaný spoločnosťou TAMEX alebo jej autorizovaným partnerom v SR je záručná doba 24 mesiacov okrem príslušenstva kde je záručná doba 12 mesiacov V prípade analógových tachografov je záručná doba limitovaná 100 000 km podľa toho čo nastane skôr okrem príslušenstva kde je záručná doba limitovaná 50 000 km Pri uplatňovaní reklamácie objednávateľ počas 12 mesiacov alebo 50 000 km nehradí demontáž a montáž do vozidla pokiaľ je tovar inštalovaný vo vozidle a v spoločnosti TAMEX v prípade záznamových zariadení tachografov počas 4 mesiacov nehradí ich periodickú prehliadku overenie V prípade digitálnych tachografov pri uplatňovaní reklamácie sa demontáž a montáž do vozidla nehradí počas 24 mesiacov Záručná doba na tovar dodávaný s motorovým vozidlom alebo mechanizačným prostriedkom je stanovená osobitným predpisom výrobcu Pokiaľ sa reklamácia uplatňuje u autorizovaného partnera a pokiaľ ide o digitálny tachograf tak je záručná doba 24 mesiacov bez obmedzenia kilometrov platí to len u autorizovaného partnera Demontáž a montáž digitálneho tachografu do vozidla sa nehradí počas 24 mesiacov a periodické prehliadky overenia do 12 mesiacov Záručná doba na príslušenstvo je 12 mesiacov alebo 50 000 km podľa toho čo nastane skôr Záručná doba na opravu vykonanú spoločnosťou TAMEX je 6 mesiacov a autorizovaným partnerom mimo SR 3 mesiace V prípade záznamových zariadení sú tieto záručné doby limitované 30 000 km podľa toho čo nastane skôr Záručná doba sa týka iba použitého materiálu a súvisiacej opravy Pri uplatňovaní reklamácie v spoločnosti TAMEX a na opravu vykonanú spoločnosťou TAMEX sa do 3 mesiacov alebo 30 000 km podľa toho čo nastane skôr neúčtuje demontáž a montáž z vozidla a pokiaľ ide o záznamové zariadenie tachograf tak do 4 mesiacov bez obmedzenia km ani periodická prehliadka overenie Záručná doba na výmenný servis výmena poškodeného tovaru za nepoškodený poskytnutý spoločnosťou TAMEX alebo jej autorizovaným partnerom v SR pokiaľ sa hradí v plnom rozsahu tak je 12 mesiacov a pokiaľ autorizovaným partnerom mimo SR tak je 6 mesiacov Pri tejto zámene sa záručná doba týka tovaru ako celku bez jeho príslušenstva V prípade analógových tachografov je táto záručná doba

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/obchodno-zarucne_podmienky (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • eObchod | TAMEX spol. s r.o.
  04 Bratislava tel 421 2 44 45 49 20 22 fax 421 2 44 45 49 35 e mail Mapa GPS 17 1639 48 1858 Partnerská zóna Login Heslo Prihlásiť RSS sledujte zmeny eObchod Váš košík aktuálne neobsahuje žiadne položky

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/eobchod (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Partnerská zóna | TAMEX spol. s r.o.
  eObchod Prevádzka Stará Vajnorská 3 831 04 Bratislava tel 421 2 44 45 49 20 22 fax 421 2 44 45 49 35 e mail Mapa GPS 17 1639 48 1858 Partnerská zóna Login Heslo Prihlásiť RSS sledujte zmeny Partnerská

  Original URL path: http://tamex.sk/sk/content/Partnerska_zona (2016-05-02)
  Open archived version from archive